Οικονομικά Στοιχεία

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε τον Ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2015.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014

7η Εταιρική Χρήση (01/01/2014-31/12/2014) ΜΑΕ 65928/26/Β/08/05-ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ

Ισολογισμός

Έκθεση Οικονομικών Όρων

Προσάρτημα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013

6η Εταιρική Χρήση (01/01/2013-31/12/2013) ΜΑΕ 65928/26/Β/08/05

Ισολογισμός

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012

5η Εταιρική Χρήση (01/01/2012-31/12/2012) ΜΑΕ 65928/26/Β/08/05

Ισολογισμός