Olive Oil

elaiolado 1
Phaethon Olive Oil
Koroneiki variety
0,3% acidity
fruity aromas
elaiolado kallisto
Kallisto Olive Oil
Koroneiki variety
0,3% acidity
fruity aromas

Olives & Olives Paste

elies
Kalamata Olives
prasines elies2
Pitted Olives
pasta
Olive Paste

Balsamic Vinegar

balsamiko
Kallisto Balsamic Vinegar
kallistovinegarsfoto2
Balsamic Vinegar with Honey
vinegar
White Wine Vinegar

Fuit & Vegetables

peponi
kounoupidi
patata
kolokithia
pantzari
kineziko
mprokolo
karpouzi
kremudi
fraoules

Organic

kallisto bio
ntomata
kremudi
patata
karpouzi
peponi